Instruksione për mbushjen e anketës:

Deklaratat në vijim përshkruajnë mënyrën se si sillesh gjatë mësimit apo leximit. Lexo secilën deklaratë me vëmendje ZGJIDH PËRGJIGJE E CILA MË SË MIRI PËRSHKRUAN MËNYRËN TËNDE TË TË LEXUARIT APO MËSUARIT. Puno shpejtë, përgjigju duke u bazuar në përshtypjen e parë dhe vazhdo tutje. Mos u ndal në asnji detaj.

Përgjigju secilës deklaratë ashtu siç ndjehesh gjatë kohes së leximit të saj. Mos harroni se nuk ka përgjigje të saktë apo të gаbuar për asnjë nga deklaratat dhe bëhuni të sinqertë/ aq sa është e mundur. Kjo anketë është anonime dhe sështë e nevojshme ti shkruani të dhëna tuaja personale.

Përgjigjen e cila të shkon ty më së miri shënoje me X në fushën përkatëse dhe mos harroni se mund të jepni vetëm një përgjigje.

Plotësoni testin

Shënoni gjininë tuaj (mashkull/femër):

Kisha vështirësi derisa mësova alfabetin.

1 out of 30

Vështirë përcaktoj drejtimet majtas dhe djathtas.

2 out of 30

Kam vetëbesim të dobët.

3 out of 30

Gjatë hartimeve me shkrim bë gabime gramatikore në përdorimin e shkronjave të mëdha ose të vogla dhe shenjave të pikësimit (pikë, presje, pikë çuditëse etj.).

4 out of 30

Gjatë të shprehurit vështirë gjej fjalën e duhur për të emeruar apo përshkruar diçka.

5 out of 30

Më ndodh që papritmas të fitoj dëshirë për të vizatuar apo për të krijuar diçka.

6 out of 30

E ndjej se jam më ndryshe nga të tjerët në aspektin se si i kuptoj gjërat siç jan gjërat me dy kuptime, shakatë, humoret, metaforat etj.

7 out of 30

E kam të vështirë të mbaj mend më shumë udhëzime në të njejtën kohë dhe ndjehem i/e hutuar.

8 out of 30

Mësoj më lehtë kur e ndaj materijalin në pjesë dhe/ose bëj përshkrim skematik.

9 out of 30

Materijalin e kuptoj më mirë poqëse dikush tjetër më lexon atë.

10 out of 30

Prindërit dhe mësimdhënësit më thonë qe nuk përpiqem mjaftueshëm, edhe pse nuk është ashtu.

11 out of 30

Perkrah përpjekjeve të mija më quajnë “përtac” , “budalla”, “të papërgjegjshëm” dhe “të papjekur”.

12 out of 30

E kam të vështirë ti kuptoj detyrat tekstuale matematikore.

13 out of 30

Më ndodh të mar nota të dobëta edhe pse kam mësuar gjithë materijalin.

14 out of 30

Më ndodh të humb rradhën gjatë të lexuarit.

15 out of 30

Shpeshherë nuk dua të lexoj ose shkruaj.

16 out of 30

Aplikoj truke me qëllim që ti shmangem të lexuarit me zë gjatë orës së mësimit.

17 out of 30

E kam të vështirë të përshkruaj ndjenjat e mia në formë të shkruar.

18 out of 30

Asnjëherë se kuptova rymimin e fjalëve dhe ende e kam të vështirë të bëj rimë.

19 out of 30

Prindët dhe mësimdhënësit më thonë që gjatë shkrimit bëj leshimin e shkronjave, bëj ndrimin e fjalëve dhe shkronjave, bëj lëshimin e shenjave të pikësimit dhe se nuk e di se kur përdoret shkronjë e madhe e kur e vogël.

20 out of 30

Ndjej sikur shkronjat po më turbullohen, humben ose levizin përderisa unë lexoj.

21 out of 30

Për shkak të leximit tim të dobët kam qenë i/e tallur në shkollën fillore.

22 out of 30

Ndjehem nervoy kur duhet të lexoj me zë para publikut.

23 out of 30

E kam të vështirë ta kuptoj atë që kam lexuar edhe pas disa herë përsëritje.

24 out of 30

Lodhem pas disa faqeve të lexuara.

25 out of 30

Më hutojnë shkronjat e ngjajshme si: “p” dhe “q”, “O” dhe “Q”, “e” dhe “ë” “Ë” dhe “E”, “C” dhe “Ҫ”, “b” dhe “d”.

26 out of 30

E kam të vështirë të përshkruaj nga dërrasa e zezë.

27 out of 30

Më ndodh që të gjej zgjidhje për ndonjë problem dhe të mos mundem të jap sqarim të qartë për atë.

28 out of 30

Më hutojnë fjalët e shkurta në fjali si: prej, nga, për, me …

29 out of 30

Ende lexoj me me vështirësi..

30 out of 30