Сподели го написот

Избрани текстови / Линк / Некатегоризирано

Тестирајте се за Дислексија

Упатство за пополнување :

Следните изјави го опишуваат начинот на кој се однесуваш при учење или читање. Прочитај ја секоја изјава внимателно и ОДБЕРИ ОДГОВОР КОЈ НАЈДОБРО ГО ОПИШУВА НАЧИНОТ НА КОЈ ЧИТАШ ИЛИ УЧИШ. Работи брзо и одговарај според твојот прв впечаток и продолжи понатаму. Не се задржувај на ниту еден детаљ.

Одговори на секоја од изјавите на начинот на кој се чувствуваш во моментот додека ги читаш. Запомни, нема точен или погрешен одговор за ниедна изјава и биди искрен/а колку што можеш. Ова анкетно истражување е целосно анонимно и нема потреба да внесувате ваши лични податоци.

Одговорот кој најмногу се однесува на тебе обележи го со  Х во соодветното поле и запомнете можен е само еден одговор.

Пополнете го тестот

Наведете го вашиот пол (машко/женско):

Имав тешкотии додека да ја научам азбуката.

1 out of 30

Тешко ги одредувам насоките лево и десно.

2 out of 30

Имам слаба самодоверба.

3 out of 30

При писмена работа правам граматички грешки при употреба на мала и голема буква и употреба на интерпункциски знаци (точка, запирка, извичник и др.)

4 out of 30

Кога зборувам тешко ми е да го најдам вистинскиот збор за да именувам или да опишам нешто.

5 out of 30

Ми се случува да добијам ненадејна желба да нацртам или да направам нешто креативно.

6 out of 30

Чувствувам дека сум различен/а од другите во однос на тоа како ги разбирам работите како што се двосмислени работи, вицови, xумор, метафори и слично.

7 out of 30

Тешко ми е да запомнам повеќе инструкции одеднаш и се чувствувам збунето

8 out of 30

Полесно учам кога материјалот ќе го поделам во делови и/или шематски ќе го прикажам.

9 out of 30

Подобро го разбирам материјалот кога ми чита некој друг.

10 out of 30

Родителите и наставниците ми велат дека не се трудам доволно, иако тоа не е така.

11 out of 30

И покрај тоа што се трудам ме нарекуваат “ мрзелив“, “ глупав“, “ неодговорен“, “ незрел”.

12 out of 30

Имам проблем со разбирањето на текстуалните задачи по математика.

13 out of 30

Ми се случува да добивам послаби оценки и покрај тоа што сум го учел материјалот.

14 out of 30

Ми се случува да го губам редот при читање.

15 out of 30

Често избегнувам да читам и пишувам.

16 out of 30

Применувам трикови за да избегнам читање на глас за време на часот.

17 out of 30

Имам проблем при пренесувањето на идеите во пишана форма.

18 out of 30

Никогаш не го разбрав римувањето на зборови, и се уште тешко можам да направам рима.

19 out of 30

Родителите и наставниците ми велат дека при пишување испуштам букви, заменувам букви и зборови, испуштам интерпункциски знаци и дека не ја знам употребата на мали и големи букви.

20 out of 30

Имам чувство дека буквите ми се замаглуваат, се губат или се движат додека  читам.

21 out of 30

Во основно училиште бев исмеван/а поради моето читање.

22 out of 30

Се чувствувам нервозно кога треба да читам на глас пред јавност.

23 out of 30

Имам проблем да го разберам тоа што го читам и после повеќе пати прочитано.

24 out of 30

Се заморувам после неколку прочитани страници.

25 out of 30

Ме збунуваат слични букви како што се: “Џ“ и “Ц“, “Љ“ и “Њ“, “Ќ“ и “Ѓ“ ,“Т“ и “Г“ , “Х” и “Ж”.

26 out of 30

Имам проблеми кога треба да препишувам од табла.

27 out of 30

Ми се случува да имам решение за одреден проблем, а да не можам да го образложам решението.

28 out of 30

Ме збунуваат кратките зборчиња во речениците: oд,  до,  за,  по,  го,  му …

29 out of 30

Се уште тешко читам.

30 out of 30

Сподели го написот

Остави одговор